Weld Masters
Speciální metody svařování
+420 777 340 814

Renovujeme veškeré díly, které v důsledku své činnosti trpí nějakým opotřebením.

Díky speciálním technologiím lze docílit toho, že renovované díly mají několikanásobně delší životnost, než díly originální. V praxi to znamená nemalou úsporu v nákladech na provoz.

Renovujeme např.:

  • Formy
  • Lopaty nakladačů
  • Drtiče
  • Ozubená kola
  • Hřídele
  • Míchačky betonu
  • Míchací lopatky
  • Radličky